Menu Sluiten

NoDig® kunstgras

‘Build by nature’

Het aanleggen van een kunstgras sportveld heeft doorgaans nogal wat voeten in de aarde. Een belangrijk gedeelte van het werk bestaat uit ontgraven, vervoeren en verwerken van grond en andere funderingsmaterialen. Maar dat is niet langer nodig. Nu is er een innovatief en duurzaam alternatief: NoDig® kunstgras.

Door het toepassen van cement en andere bindende toevoegingen, is het mogelijk om een geschikte ondergrond voor kunstgrassportvelden te creëren zonder grondwerk. Dit verklaart ook de naam ‘no dig’, dus zonder graafwerk.

FieldTurf® en Traas en Ovaa Sport bieden u hiermee de mogelijkheid om het aantal werkzaamheden voor het aanleggen van een kunstgrasveld fors te reduceren. Met behulp van deze nieuwe methode is op vrijwel iedere ondergrond een kunstgrassportveld te realiseren. Dus ook in zettingsgevoelige gebieden en bijvoorbeeld op voormalige vuilstortplaatsen.

Bij gebruikmaking van NoDig® zijn er aanzienlijk minder vrachtwagenbewegingen nodig. Er hoeft immers geen grond te worden afgevoerd en zand en lava te worden aangevoerd. Doordat het water van het veld horizontaal wordt afgevoerd bestaat de mogelijkheid om regenwater en (vervuilde) grond gescheiden te houden zodat ook daar minder milieubelasting optreedt. Het duurzame karakter van deze oplossing maakt NoDig® kunstgras nog eens extra aantrekkelijk.

Constructieopbouw

De lokale ondergrond wordt gebonden met cement en andere toevoegingen ofwel additieven. Deze additieven bestaan uit alkalische en minerale bestanddelen. Wanneer dit materiaal, in combinatie met cement, door de grondlaag wordt gemengd, komt een uithardingsreactie tot stand. Hierdoor wordt een eindproduct verkregen met goede mechanische en fysische eigenschappen benodigd voor de ondergrond van een sportveld.

 

Werkwijze

Aan de hand van een vooronderzoek wordt de samenstelling van de bodem bepaald. Op basis van die samenstelling wordt de juiste receptuur van cement en additieven vastgesteld. We starten met het onder profiel afwerken van het veld. Vervolgens worden de juiste cementsoort en type additieven met toevoeging van water, conform de eerder vastgestelde receptuur op het veld aangebracht. Dit wordt gemengd met de bestaande ondergrond, zorgvuldig geprofileerd en afgewerkt. Wanneer deze laag goed is uitgehard, wordt een drainagemat aangebracht. Aan beide zijden in de lengterichting van het veld wordt het water opgevangen en afgevoerd.

Als laatste wordt de kunstgras toplaag aangebracht. Voor NoDig® is dit standaard de FieldTurf® Optimum 60-15 Cryo. De Optimum mat heeft een vezellengte van 60 mm met een stekental van 15 per 10 cm. De kunstgrasmat wordt ingestrooid met een door FieldTurf® gepatenteerd mix infill systeem, bestaande uit een mix van instrooizand en DIN-gecertificeerd gerecycled rubber. Deze mix is uniek en zorgt voor een optimale grip, stabiliteit, schokabsorptie en energierestitutie, ook op de langere termijn. Boven op de mix infill wordt een laag met cryogeen rubber aangebracht.

Cryogeen rubber kent een aantal voordelen ten opzichte van SBR rubber. Het ruikt minder, blijft niet aan kleding, schoeisel of bal hangen, geeft zo goed als niet af op de bal en drijft niet op bij stortbuien. Hierdoor is sprake van minder uitloop en is dus minder aanvulling nodig. Cryogeen rubber heeft sporttechnisch ook voordelen. Het geeft een betere stabiliteit, energierestitutie en schokabsorptie. Uit milieu-oogpunt is cryogeen ook een beter alternatief.

Naast de FieldTurf® Optimum kan NoDig® ook worden uitgevoerd met:

  • FieldTurf® XM4
  • FieldTurf® 360
  • PureFill (100% natuurlijk infill op basis van kurk), TPE infill en ook SBR infill.
Uiteraard zijn wij graag bereid u nader te informeren over de verschillende mogelijkheden.

 

Voordelen

  • NoDig® is een werkwijze waarbij er geen grondverzet is en veel minder transport hoeft plaats te vinden.
  • De uitstoot van CO₂ door machines wordt op deze wijze eveneens tot een minimum beperkt. Goed voor uw CO₂-footprint.
  • Doordat bij NoDig® het materiaal niet alleen mechanisch maar ook milieutechnisch wordt gebonden, worden ook eventuele verontreinigingen vastgehouden. Verspreiding naar de omgeving wordt zo voorkomen.
  • NoDig® sportvelden zijn zeer geschikt voor gebieden waar de bodemopbouw met traditionele constructies tot verzakking kan leiden.
  • NoDig® kan onder elke kunstgrasconstructie worden toegepast.