Menu Sluiten

Realisatie drie hockeyvelden en één rugbyveld sportpark ‘t Schenge te Goes

Traas en Ovaa Sport B.V. heeft van de gemeente Goes opdracht gekregen voor de aanleg van twee zandingestrooide kunstgrashockeyvelden en één volledig waterveld met E-layer voor de Goese Mixed Hockey club, de aanleg van een natuurgras rugbyveld met trainingsaccommodatie voor Rugby Tovaal en een mooie parkzone met een waterpartij t.b.v. compenserend water.

Het beregeningswater voor het waterveld wordt gebufferd in een ondergronds schelpenbasin met 150 m3 waterberging en een zuiveringscompartiment gebaseerd op de kennis van de zelfreinigende wegberm. Het water gaat door de bioreactor en de Vitaliser van Aqua-Aurora. Op deze wijze gaat er gezond water op het waterhockeyveld. Het waterbasin wordt gevoed met het drainagewater van drie hockeyvelden. Met dit systeem wordt het gebruik van drinkwater tot een minimum beperkt en wordt de algengroei in het waterveld bestreden.

Het wandelpad in de parkzone en de toegangswegen op het sportcomplex zijn gefundeerd op een Geosta-cementstabilisatie. Hierdoor hebben we geen traditionele zand- en puinfundering aan moeten leggen en konden we de asfaltdikte reduceren. De wegconstructie hebben we door het AKC (AsfaltKennisCentrum) laten doorrekenen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat deze manier van funderen zelf sterker is dan de traditionele bouwwijze.

Er ligt nu in Goes een mooie hockey- en rugbyaccommodatie met duurzame en innovatieve oplossingen.